Комуникация

Посрещаме гости, изпращаме приятели!

Интерактивната рекламно-информационна система

Интерактивната рекламно-информационна система в хотел „Дунав”, гр.Видин предлага модерен и бърз достъп на клиентите и посетителите ни с инернет и всякаква полезна информация, която им е необходима.

 

LAN мрежа

Преносната среда която се използва за достигането на информацията до всеки абонат се нарича LAN мрежа. . Тя представлява свързаност на абонатите чрез високоскоростни кабели към опорните магистрални трасета. Това позволява пренос на данни, обмяна на файлове, и много други приложения като например аудио и видео-връзки.

Безплатен Wi-Fi достъп

Wi-Fi е още един вариант за интернет достъп, който е проектиран за използване с мобилни устройства, като лаптопи, смартфони и др.Wi-Fi е глобален стандарт и за разлика от мобилната телефония, едно Wi-Fi устройство ще работи във всички страни по света; WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) система за защита, която осигурява достатъчна сигурност на връзката (стига да се поддържа)